Aktuální informace pro rodiče k provozu školy

Provoz naší mateřské školy dle rozhodnutí zřizovatele  je zahájen s účinností od 18.5.2020 a to do 17.7.2020. Konkrétní informace související s otevřením školy budou zaslány rodičům docházejících dětí emailem.

Během  letních prázdnin v termínu od 20.7. 2020 do 23.8.2020 bude škola uzavřena.