Informace k platbě stravného do konce školního roku 2019/2020

Prosím, neposílejte již  na účet školy žádné platby za stravování dětí.

Přeplatky za stravné byly zaslány rodičům na účet ( děti,které jsou z docházky do MŠ omluveny do konce školního roku ).

Dětem docházejícím  pokryje stravné přeplatek z měsíce března. Na červen budou opět  částky vypočítány vedoucí ŠJ jako obvykle, stejně tak i červenec a srpen.