Informace k platbě úplaty za vzdělání ( školné ) do konce školního roku 2019/2020

Prosím o okamžité  zrušení trvalého příkazu k platbě školného ( 420,-Kč), jelikož z důvodu uzavření školy ( 17.3.-17.5. )dochází k přeplatkům.

( byly vypočítány jiné  – nižší částky než jste zaslali – viz.dodatek směrnice č. 1 a dodatek směrnice č.2)

Dětem, které jsou omluveny z docházky budou přeplatky vráceny na účet , individuálně pak dětem, které do MŠ dochází.

( pro děti,které nyní  dochází bude červnové školné plně pokryto již zaslaným školným za duben ). Zvlášť pak bude řešeno i školné červenec a srpen, kdy budou platby probíhat v hotovosti.