Otevření MŠ dle nařízení vlády ČR

Mateřská škola bude otevřena pro prezenční výuku zatím pouze pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí (IZS)

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele (dle nařízení MŠMT).

Prosíme o přihlášení docházky dětí buď mailem na msjidelna@roudne.cz do pátku do 12.00 nebo telefonicky v pátek od 8.00 do 12.00.

Provoz budou mít děti pouze na své třídě u Broučků, zde se bude u vstupu provádět i testování dětí. Do budovy bude umožněn vstup pouze dětem s negativním výsledkem testu.

Pro ostatní bude platit stále distanční výuka.

O jakékoliv změně vás budeme průběžně informovat.