Inormace k provozu MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

Od 1.9. 2021 je  mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem.

Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce.

V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu a dodržujte maximální odstup, případně vyčkejte venku do uvolnění prostoru.

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.