Oznámení rodičům – personální změna v MŠ

Od 1.11.2021 bude v naší škole ve funkci řediteky  pracovat MGr.Veronika Machýčková ( stávající učitelka na škole- předcházelo konkursní řízení ).Od tohoto data bude platit zároveň nové číslo mobilního služebního telefonu 777429588.