Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Roudné

 Základní částka:      420,-Kč měsíčně

Splatnost: do 15 dne stávajícího měsíce (dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Osvobození od úplaty:

  1. zákonný zástupce předškolního dítěte tzn. dítěte, které by mělo (podle věku) 1. září 2018 nastoupit docházku do ZŠ
  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  2. zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo výše uvedenou fyzickou osobou ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc (spolu s doklady, které dokládají nárok na osvobození), nenastane splatnost úplaty dříve, než ředitelka v dané věci rozhodne.

 

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonnému zástupci dítěte, které je předem písemně omluveno z docházky do mateřské školy na celý kalendářní měsíc

je stanovená základní částka úplaty snížena na 0,-Kč

V případě přerušení provozu mateřské školy v období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, které přesáhne 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou (odpovídající rozsahu přerušení). Stejný postup je aplikován i pro letní měsíce.

Platnost vnitřní směrnice: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

M.Hálková

ředitelka MŠ Roudné