Zápis do školky na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Roudné

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Zápis se koná 2.5.2019 – 3.5.2019

vždy od 9.00 hodin do 11.30 hodin.

 Tiskopis žádosti včetně přílohy s vyjádřením dětského lékaře o řádném očkování dítěte a kritéria pro přijímání dětí lze v mateřské škole vyzvednout od 2.4.2019 na druhé třídě, nebo bude ke stažení na web. stránkách školy      www.msroudne. cz

 Zákonní zástupci  se dostaví k zápisu i s dítětem. Předloží  občanský průkaz, doklad o trvalém bydlišti dítěte,rodný list dítěte a doklad o jeho řádném očkování.(Podmínka o řádném očkování se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání = děti, které půjdou do ZŠ ve školním roce 2020/2021)

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte je nutné předložit při zápisu ( nebo dodat nejdéle do 13.5.2019) doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení ( SPC,PPP ).V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 V průběhu zápisu si můžete prohlédnout naši mateřskou školu.