1.třída Žabky – denní režim

06:15 – 08:25    Hry a činnosti dle volby dětí, individuální péče.

08:25 – 08:40    Ranní cvičení.

08:40 – 09:10    Hygiena, dopolední svačina.

09:10 – 09:35    Výchovně vzdělávací činnost.

09:35 – 11:15    Oblékání, pobyt venku.

11:15 – 12:00    Převlékání, hygiena, oběd.

12:00 – 14:00    Hygiena, odpočinek  dětí.

14:00 – 14:30    Hygiena, odpol.svačina.

14:30 – 16:30     Zábavné činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě, terase, rozcházení dětí.

 

2.třída Broučci – denní režim

06:15 – 8:30    Hry a činnosti dle volby dětí, individuální péče.

08:30 – 8:45    Ranní cvičení.

08:45 – 09:15    Hygiena, dopolední svačina.

09:15 – 09:50    Výchovně vzdělávací činnost.

09:50 – 11:30    Oblékání, pobyt venku.

11:30 – 12:00    Převlékání, hygiena oběd.

12:00 – 14:00    Hygiena, odpočinek dětí.

14:00 – 14:30    Hygiena, odpolední svačina.

14:30 – 16:30     Zábavné činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě, terase, rozcházení dětí.