• Vítejte na stránkách mateřské školy.

A

Provoz školy je celodenní od 6:15 do 16:30 hodin. Děti se zde učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Blíže se zaměřujeme na zdravotně tělesnou a hudebně pohybovou výchovu dětí. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené, bylo připraveno pro budoucí život ve společnosti a vstup do ZŠ. To vše se zřetelem na individuální potřeby dítěte jak v oblasti sociální, fyzické i psychické, tak aby se spolu naučili žít děti z různých sociálních prostředí, naučily se vzájemnému respektování a úctě, sebeprosazování.

J

Mateřská škola Roudné byla založena v roce 1982. Nachází se v centru obce v těsné blízkosti řeky Malše. Zřizovatelem školy je Obecní úřad Roudné, který zajišťuje provozní rozpočet školy. Děti přijímá ředitelka školy. Přednostně jsou umístěny děti s trvalým bydlištěm obci poslední rok před docházkou do základní školy, dále dle stanovených kritérií. Na podzim 2011 byla škola rozšířena o další třídu a současná kapacita je 56 dětí.

K

Součástí školy je též školní jídelna. Skladba jídelníčku je vyvážená odpovídající zdravé výživě dětí předškolního věku. Škola je dvoutřídní, každá třída má samostatnou ložnici (též k využití jako tělocvičnu a hernu). Pracujeme podle vlastního Školního programu v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání, vytváříme nové výukové projekty. Nabízíme kvalitní standartní i nadstandartní péči o všechny děti.