Broučci – podzimní vycházka

V pondělí 14.10. jdeme se třídou Broučků do lesa směr Vidov nebo Plav. Dejte dětem vhodnou obuv a oděv,batoh dobře uzavíratelné pití a případně pláštěnku. Jdeme po svačině ( žádné sladkosti atd.) návrat ve 12.00hodin na pozdější oběd. Kdo bude vyzvedávat děti po obědě, pak prosím ve 12.30hodin.

Kroužky u nás v MŠ

Kroužky v mateřské škole budou zahájeny 14.10 – Anglický jazyk hrou, 15.10 – Flétna, 16.10 – Logopedie.

Platí pouze pro děti, které půjdou v září 2020 do ZŠ.

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2019-2020 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2019 do června 2020.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2019/2020

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2019 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.