Informace k platbě stravného do konce školního roku 2019/2020

Prosím, neposílejte již  na účet školy žádné platby za stravování dětí.

Přeplatky za stravné byly zaslány rodičům na účet ( děti,které jsou z docházky do MŠ omluveny do konce školního roku ).

Dětem docházejícím  pokryje stravné přeplatek z měsíce března. Na červen budou opět  částky vypočítány vedoucí ŠJ jako obvykle, stejně tak i červenec a srpen.

Informace k platbě úplaty za vzdělání ( školné ) do konce školního roku 2019/2020

Prosím o okamžité  zrušení trvalého příkazu k platbě školného ( 420,-Kč), jelikož z důvodu uzavření školy ( 17.3.-17.5. )dochází k přeplatkům.

( byly vypočítány jiné  – nižší částky než jste zaslali – viz.dodatek směrnice č. 1 a dodatek směrnice č.2)

Dětem, které jsou omluveny z docházky budou přeplatky vráceny na účet , individuálně pak dětem, které do MŠ dochází.

( pro děti,které nyní  dochází bude červnové školné plně pokryto již zaslaným školným za duben ). Zvlášť pak bude řešeno i školné červenec a srpen, kdy budou platby probíhat v hotovosti.

Letní prázdniny

Mateřská škola bude uzavřena o letních prázdninách 20.7-23.8.2020

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2019-2020 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2019 do června 2020.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2019/2020

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2019 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.