Zápis do školky na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Roudné

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Zápis se koná 2.5.2019 – 3.5.2019

vždy od 9.00 hodin do 11.30 hodin.

 Tiskopis žádosti včetně přílohy s vyjádřením dětského lékaře o řádném očkování dítěte a kritéria pro přijímání dětí lze v mateřské škole vyzvednout od 2.4.2019 na druhé třídě, nebo bude ke stažení na web. stránkách školy      www.msroudne. cz

 Zákonní zástupci  se dostaví k zápisu i s dítětem. Předloží  občanský průkaz, doklad o trvalém bydlišti dítěte,rodný list dítěte a doklad o jeho řádném očkování.(Podmínka o řádném očkování se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání = děti, které půjdou do ZŠ ve školním roce 2020/2021)

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte je nutné předložit při zápisu ( nebo dodat nejdéle do 13.5.2019) doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení ( SPC,PPP ).V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 V průběhu zápisu si můžete prohlédnout naši mateřskou školu.

 

Prázdniny 2019

Provoz naší mateřské školy bude uzavřen po dobu letních prázdnin v termínu od 15.7. do 25.8.2019.

Škola bude uzavřena též během zimních prázdnin v termínu od 23.12.2019 do 1.1.2020.

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2018-2019 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2017 do června 2018.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2017/2018

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2017 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.