Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2023 proběhne dne 28.8.2023 od 15:00 hodin ve II. třídě – Broučci. S sebou, prosím, přineste řádně vyplněný evidenční list dítěte, pokud jste již neodevzdávali.

 

 

Zápis – losování

Losování proběhne 17.5.2023 v 9:00 na OÚ Roudné. Týká se všech dětí, které splňují 2. kritérium, z důvodu nedostačující kapacity MŠ pro školní rok 2023/2024.

Zápis pro školní rok 2023/2024

Elektronický předzápis

Nově jsme pro Vás sputili možnost elektronického předzápisu na www.elektronickypredzapis.cz.

Kompletní postup naleznete v dokumentech ke stažení.

 

Zápis pro školní rok 2023/2024

Upravená kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023-2024

Zápis 2023-2024 leták

formular_zadost_prazdna-2023-2024

evidencni_list 2023-2024

 

UK zápis proběhne v pátek 2.6.2023 od 9:00 – 11:00.

Potřebné dokumenty:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: 19.4.2023 8:00 – 11:00

VSTUP: I. třída

Přijďte se společně s dětmi seznámit s prostředím školy a zahrady, s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.Rádi Vám zodpovíme otázky ohledně vzdělávání Vašich dětí a také k zápisům pro nový školní rok 2023/2024.

Těšíme se na Vás.

Den otevřených dvěří 19.4.2023

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola uzavřena 3.7.2023 – 18.8.2023. Omezený prázdninový provoz bude zahájen v pondělí 21.8.2023, kdy budou děti spojeny ve třídě Žabiček.

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2021-2022 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 20201do června 2022.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2021/2022

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2021 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy ( předem známá nepřítomnost, např.dovolená atd. )

V případě nemoci delší než 14dní postačí zpětně při příchodu s dítětem do mateřské školy omluvný list vyplnit a podepsat přímo u učitelky na třídě.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.