Informace k zápisu do MŠ 2020/2021

Zápis do naší mateřské školy se bude konat od 4.5. – 15.5.2020.

Zápis bude probíhat elektronicky. Všechny potřebné informace škola oznámí 15.4.2020.

Aktuální informace pro rodiče k provozu školy

Oznamuji všem rodičům dětí naší mateřské školy,že provoz školy je prozatím uzavřen do 13.4. Z tohoto důvodu zasíláme informace k platbám na duben. Nejdéle 14.4. dáme vědět, zda a jakým způsobem proběhnou platby stravného( prozatím je stop stav ). Školné prosím na duben do 15.4. zašlete na účet školy jako obvykle. Pokud by vaše dítě tento měsíc nebylo ve školce, platbu vrátíme zpět na váš účet. Děkujeme za pochopení.

Letní prázdniny

Mateřská škola bude uzavřeno o letních prázdninách 13.7-23.8.2020

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2019-2020 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2019 do června 2020.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2019/2020

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2019 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.