Letní prázdniny

Mateřská škola bude o hlavních prázdninách uzavřena od 8.7. – 16.8. 2024.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2023 proběhne dne 28.8.2023 od 15:00 hodin ve II. třídě – Broučci. S sebou, prosím, přineste řádně vyplněný evidenční list dítěte, pokud jste již neodevzdávali.

 

 

Zápis – losování

Losování proběhne 17.5.2023 v 9:00 na OÚ Roudné. Týká se všech dětí, které splňují 2. kritérium, z důvodu nedostačující kapacity MŠ pro školní rok 2023/2024.