Nabídka pracovního místa

Mateřská škola Roudné přijme učitelku na plný úvazek ( nástup říjen,listopad )

Mateřská škola Roudné přijme vyučenou kuchařku – vedoucí školní jídelny na plný úvazek od 1.1.2021

Bližší informace u ředitelky školy:

Hálková Miroslava ( 386466905, 603231105 )

Školní rok 2020 / 2021

Školní rok 2020/2021 zahajuje naše škola od 1.9.2020 opět v plném provozu. Zůstávají však platná potřebná hygienická opatření v souvislosti s Covidem 19 zveřejněná na škole (  dětem dejte do sáčku jednu zabalenou roušku pro případ výskytu infekčního onemocnění ).

Od 10.9.2020 je vstup do šaten povolen pouze v roušce. Neplatí pro děti.

Kroužky pro předškoláky budou zahájeny od měsíce října, stejně tak cvičení s fyzioterapeutkou.

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2020-2021 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2020 do června 2021.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2020/2021

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2020 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy ( předem známá nepřítomnost, např.dovolená atd. )

V případě nemoci delší než 14dní postačí zpětně při příchodu s dítětem do mateřské školy omluvný list vyplnit a podepsat přímo u učitelky na třídě.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.