Plavecký kurz

Plavecký kurz pro předškolní děti. 1 lekce v úterý 22.3.2022 (5x dvouhodinová lekce- vždy v úterý/poslední lekce 19.4.2022) Cena 700,-Kč. Prosíme, máte-li zájem nahlašte na třídě p. učitelce. Děkujeme

Oznámení rodičům – personální změna v MŠ

Od 1.11.2021 bude v naší škole ve funkci řediteky  pracovat MGr.Veronika Machýčková ( stávající učitelka na škole- předcházelo konkursní řízení ).Od tohoto data bude platit zároveň nové číslo mobilního služebního telefonu 777429588.

Inormace k provozu MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

Od 1.9. 2021 je  mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem.

Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce.

V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu a dodržujte maximální odstup, případně vyčkejte venku do uvolnění prostoru.

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Upozornění pro rodiče

  •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
  •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

  • Školné na školní rok 2021-2022 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 20201do června 2022.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

  • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2021/2022

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2021 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy ( předem známá nepřítomnost, např.dovolená atd. )

V případě nemoci delší než 14dní postačí zpětně při příchodu s dítětem do mateřské školy omluvný list vyplnit a podepsat přímo u učitelky na třídě.

 

  • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.