Zápis – losování

Losování proběhne 17.5.2023 v 9:00 na OÚ Roudné. Týká se všech dětí, které splňují 2. kritérium, z důvodu nedostačující kapacity MŠ pro školní rok 2023/2024.