Školné 2018 – 2019.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Školní řád platný od 1.9.2018.

Kritéria 2019 a informace k zápisu

Žádost o přijetí do MŠ