Not. zápis 1 Not. zápis 2 Not. zápis 3

sezna nepřijatých dětí 2023-2024

ŠVP 2022-2023

Závazné organizační pokyny k provozu školy

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

školní řád 2023

Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání 2022-2023 web