SVP 2021-2022

školní řád náš 2021

Závazné organizační pokyny k provozu školy

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zápis 2022-2023 informační leták

Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Roudné pro školní rok 2022-2023

Čestné prohlášení k očkování

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Potvrzení od lékaře (uk)

Potvrzení od lékaře (cz)

Zápis 2022-2023 UKRAJINA

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky