příloha_čestné_prohlášení

žádost o ošetřovné 2021

školní řád 2020-2021

ŠVP 2020-2021

úplata -směrnice 2020-2021 

Dodatek č.1 k vnitřní směrnici o úplatě 2021

Závazné organizační pokyny k provozu školy

Potvrzení o očkování dítěte 2021

žádost na zápis 2021

informace rodičům k zápisu do MŠ 2021

Kritéria pro přijímání dětí 2021