Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2023 proběhne dne 28.8.2023 od 15:00 hodin ve II. třídě – Broučci. S sebou, prosím, přineste řádně vyplněný evidenční list dítěte, pokud jste již neodevzdávali.